A honlap cookie-kat (websütiket) használ, melyek segítenek szolgáltatásaink biztosításában.
Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
 

Oktatás

A tanuló részére a képző szerv biztosítja az elméleti, illetve a gyakorlati képzéshez előírt feltételeket. (Elméleti óra: 45 perc, Gyakorlati óra: 50 perc)

A tanuló köteles az előírt elméleti és gyakorlat oktatásokon megjelenni, illetve távolmaradás esetén a hiányzást pótolni.

Ha a tanuló más képző szervnél akarja folytatni a képzést, írásbeli kérelmet kell benyújtania, az ehhez szükséges formanyomtatványt a képző szerv biztosítja, melyet három példányban kell benyújtani. A formanyomtatványon a képző szerv igazolja, hogy a tanuló milyen képzést kapott, valamint a vizsga eredményeit. Az iskolavezető által aláírt tanuló áthelyező kérelem két példányát a fogadó képző szervhez kell benyújtani, ahol a további ügyintézést kötelesek elvégezni.

Az elméleti vizsga két évig érvényes.
A tanulók jogai és kötelességei:
Joga, hogy:
 • teljes körű szolgáltatást kapjon
 • a szerződésben meghatározott tanórákat hiánytalanul megkapja
 • szakoktatót és járművet válasszon, illetve oktatót cseréljen
 • a jogszabályi kereteken belül a képzési szolgáltatást szüneteltesse
 • az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja
 • a befizetett díjról nyugtát, számlát kapjon

Kötelezettsége, hogy:
 • tanulmányi szerződés egy példányát a képző szervnek leadja
 • a jelentkezési és vizsgalap hibátlan, pontos kitöltése és mellékleteivel együtt történő leadása
 • a szolgáltatási díjat – az írásos tájékoztatóban meghatározott módon – előre megfizesse
 • a tanulmányi szerződésben meghatározott óraszámot meghallgassa, illetve levezesse
 • hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja
 • az oktatás rendjét ne zavarja
 • az oktató utasításait kötelezően betartsa
 

Az elméleti oktatást követő, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által lefolytatott vizsgákon a vizsgabiztos befolyásolása a vizsga eredményének tekintetében büntetendő cselekmény, ezért kérjük ezt semmiféle formában ne gyakorolják.

 
A vizsgaigazolás kiadása:
A vizsgáztatási előírások teljesítését a regionális igazgatóság vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja.
A vizsgaigazolást a regionális igazgatóság a vizsgázó kérelmére három munkanapon belül kiállítja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. A vizsgaigazolást a regionális igazgatóság elektronikus úton továbbítja az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A vizsgaigazoláson a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 7. számú melléklete szerinti kód, vagy az annak megfelelő szöveges bejegyzés alkalmazásával fel kell tüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó a járműkezelési vagy a forgalmi vizsgát automatikus működtetésű erőátviteli berendezéssel, vagy automata tengelykapcsolóval felszerelt gépjárművell teszi le.
 
A képző szerv jogai, kötelezettségei:
Joga, hogy:
 • a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kössön
 • a tanulmányi szerződést indoklással felmondja
 • a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg
 • indokolt esetben közös megegyezéssel a szolgáltatási díjat módosítsa
 • a tanfolyamok előadásainak időpontját meghatározza, illetve indokolt esetben módosítsa
 • a Nemzeti Közlekedési Hatósággal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon
Kötelezettsége, hogy:
 • a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeit biztosítsa
 • a képzési engedélye alapján a beiskolázott tanulók ügyeit teljes körűen gondosan intézze
 • a tanulók adatait bizalmasan kezelje
 • a tanulók panaszait kivizsgálja
 • a szolgáltatás díjáról nyugtát, számlát adjon
 • a tanulmányi szerződés felbontásakor az esetlegesen visszajáró szolgáltatási díjat visszafizesse
 • a szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze
 
Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás: 3527 Miskolc József Attila út 70.
Tanpálya: 3527 Miskolc József Attila út 70.
Forgalmi oktatás: Miskolc