A honlap cookie-kat (websütiket) használ, melyek segítenek szolgáltatásaink biztosításában.
Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
 

"B" kategória tájékoztató

 Tanfolyamra (képzésre) az vehető fel, aki

 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • megfelel a külön jogszabályokban (a közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §-ában, és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendeletben) meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint
 • írásbeli nyilatkozata alapján – a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek;
 • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén a kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek; alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlően igazolja.

 

Személygépkocsi és kistehergépkocsi ("B" kategória)


A "B" kategória fogalma ("B") 

Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is.
Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.


Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B") 

A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B") 

A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlően igazolja.


A tanfolyam tantárgyai ("B")

Közlekedési alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 9 óra
Főoktatás 20 óra
Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Vezetés éjszaka 2 óra

Összesen: 57 óra

Vizsgatárgyak ("B") 

Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

Vizsgadíjak ("B")

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4600 Ft 
Forgalmi vizsga 11.000 Ft 
Összesen 15.600 Ft 
A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("B") 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.


Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 17 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.


Kezdő vezetői engedély ("B")

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.
"B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható, a járművezető 18. életévének betöltéséig és a nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít.