A honlap cookie-kat (websütiket) használ, melyek segítenek szolgáltatásaink biztosításában.
Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
 

"D" kategória tájékoztató

 

Tanfolyamra (képzésre) az vehető fel, aki:

 • a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • megfelel a külön jogszabályokban (a közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §-ában, és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendeletben) meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján – a 326/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek;
 • írni, olvasni tud;

az általános feltételeken kívül rendelkezik

 • "C" kategóriás vizsgához "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel (kivéve, ha "B" és "C" kategóriában együttvizsgázik);
 • "D" kategóriás vizsgához "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel;
 • a kombinált ("...+E") kategóriás vizsgákhoz a vonó jármű kategóriájára, alkategóriájára érvényes vezetőiengedéllyel, és a 326/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott kezdő vezetői minősítés megszűnt;
 • a trolibusz ("TR") kategóriás vizsgához "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel;
 • "C1" alkategóriás vizsgához "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel (kivéve, ha a "B" kategóriában és a "C1"alkategóriában együtt vizsgázik);
 • "D1" alkategóriás vizsgához "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel.

Az előfeltételként meghatározott, érvényes vezetői engedély akkor megfelelő, ha azt a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) állította ki, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában adták ki. 

Az érvényes vezetői engedély helyett - a képzés és a vizsgáztatás tekintetében - egy évig elfogadható a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, magyar közlekedési hatóság (regionális igazgatóság) által kiállított vizsgaigazolás. Az egy évet az adott kategória utolsó sikeres vizsgája letételének időpontjától kell számítani. 

A képző szerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában - az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

Autóbusz ("D" kategória)


A "D" kategória fogalma 

Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D") 

A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D") 

A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontatóés könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D") 

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, amennyiben már "B" és "C"kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik);
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII.28.) kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • írni, olvasni tud;
 • "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.


A tanfolyam tantárgyai ("D") 

Alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezetés 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra

Vizsgatárgyak ("D") 
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.

Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgadíjak ("D") 

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga 4600 Ft 
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4400 Ft 
Rutin gyakorlati vizsga 3500 Ft 
Forgalmi gyakorlati vizsga 18.500 Ft

Összesen 31.000 Ft 

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával. 

A vizsgára bocsátás feltételei ("D") 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
 • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves;
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.